O mnie

Małgorzata Teuchman-Olszewska
– pedagog, interwent kryzysowy, terapeuta.

Ukończyłam studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku “Kryzys i interwencje kryzysowe” oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku “kryminalistyka”.

Ukończyłam Wrocławską Szkołę Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu przygotowującą do pracy w nurcie psychoterapii Gestalt, a także Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Pracuję integrując podejście systemowe, gestalt i TSR ( terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach) oraz Trening Zastępowania Agresji.
Posiadam liczne szkolenia dot. przeciwdziałania przemocy i pracy z osobami jej doznającymi, bądź nią zagrożonymi. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia grupowe Duluth dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadziłam grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz grupę wsparcia dla rodziców. Prowadziłam warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów. Współpracuję z placówką, w której przebywają osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, w której biorą udział w całodobowej (stacjonarnej) terapii przy wsparciu i asyście specjalistów. Ponadto, jako kooterapeutka współprowadzę grupę terapeutyczną pogłębioną dla osób uzależnionych.
Pełnię wieloletnią funkcję kuratora społecznego wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Od 2019 r. do 2022 r. realizowałam naukę we Wrocławskiej Szkole Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu. Zagadnienia terapii Gestalt. Od 2021 do 2022 r. realizowałam naukę w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu – Program Pomocy Psychologicznej. Obecnie uczęszczam do certyfikowanej czteroletniej szkoły psychoterapii – Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam warsztat psychologiczny ,,Praca ze snem. Królewska droga do integracji” i warsztat psychologiczny ,,Doświadczenie samotności. Praca terapeutyczna z klientami z różnych generacji” realizowane przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt. W kwietniu 2024 r. uczestniczyłam w stażu (150 h) na oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Posiadam także kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia warsztatów i szkoleń. Od wielu lat regularnie uczestniczę w programach szkoleniowych dla branży psychologicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Terapia i konsultacje psychologiczne:

  • swoją pracę opieram na podejściu integratywnym.